OK
Mohamadlooshop
 


تولید ورق آلومینیوم


ورق آلومینیوم، طی فرآیندی گرم در کارخانه ها تولید میشوند.

طی این فرایند، شمش آلومینیوم باید از میان غلتکهای سنگین که وزنی حدود 20 تن دارند،عبور کنند تا طول آنها افزایش یابد.

درابتدا، شمش آلومینیوم در درجه حرارت بسیار بالا، گرم شده و طی یک سری حرکت های پی در پی، ضخامت آن کاهش پیدا میکند.

ورق آلومینیوم پس از سرد شدن، استحکام بالایی دارد؛ از طرف دیگر، به منظور افزایش مقاومت متریال تولید شده، درصدی از عناصر به خط تولید اضافه می شوند.

روش نورد سرد، آخرین مرحله برای تولید برخی از ورق آلومینیوم است،

به طور کلی، بیشتر ورق آلومینیوم تحت فرآیند صنعتی نورد گرم تولید می شود.

برخی از محصولات ورق آلومینیوم نیز ممکن است با استفاده از فرآیند ریخته گری مداوم تولید شوند؛

تولید ورق آلومینیوم در ابعاد و آلیاژهای متفاوتی میباشد.