OK
Mohamadlooshop

قیمت آلومنیوم

قيمت آلومينيوم:

آلومینیوم در بورس لندن یک متغیر دارد، در بورس ایران ۳ متغیر. دبیر سندیکای آلومینیوم درباره فرمول اثرگذار بر قیمت آلومینیوم داخل ایران می‌گوید: قیمت جهانی آلومینیوم توسط بورس لندن روزانه تعیین می‌شود. این قیمت براساس یک قیمت پایه که قیمت خود فلز است و به صورت نقدی محاسبه می‌شود به علاوه قیمتی که از سوی دلالان به عنوان ارزش افزوده بر قیمت پایه افزوده می‌شود که به آن «پریمیوم» گفته می‌شود و برای آلومینیوم ۲۷۰ دلار است. مجموع این دو عدد مبنای قیمت آلومینیوم در کل دنیاست.ما بر قیمت بورس لندن نمی‌توانیم اثر داشته باشیم. ممکن است امروز قیمت هر تن ۱۰۰۰دلار باشد و روز بعد ۱۰۵۰ دلار، این موضوع به نوسانات بین‌المللی مرتبط است که نتیجه قیمت هرچه شد بر قیمت آلومینیوم در ایران نیز اثرگذار است.

نحوه محاسبه قیمت آلومینیوم در بورس ایران:

برای محاسبه قیمت آلومینیوم در بورس ایران در این محاسبه قیمت بورس لندن به اضافه قیمت پریمیوم می‌شود که برای محاسبه قیمت داخلی این مقدار در ۹۰درصد قیمت ارز آزاد نیز ضرب می‌شود. متغیر سومی که بورس به قیمت آلومینیوم اضافه می‌کند، نرخ رقابت‌پذیری است، حشمتی در توضیح این نرخ می‌گوید: اگر برای مثال ۱۰ نفر در بورس شرکت کنند، اینها می‌توانند از صفر تا هر قدر که دلشان بخواهد روی قیمت تمام‌شده اضافه کنند و پیشنهاد بدهند. برنده نهایی کسی است که قیمت بالاتری را پیشنهاد بدهد. کشش بازار یکی دیگر از متغیرهایی است که در بورس باعث افزایش قیمت آلومینیوم می‌شود. به گفته وي این فرمول را ستاد تنظیم بازار مشخص کرده است.