OK
Mohamadlooshop

فروشگاه سید محمدلو

ورق آلومینیوم ۳۱۰۵

ورق آلومینیوم ۳۱۰۵ از ۹۸% آلومینیوم خالص تولید شده است که مقادیر جزئی عناصر آلیاژی برای بهبود خواص آن افزوده شده است.

  • به آلیاژ آلومینیوم ۳۱۰۵ منگنز و منیزیم افزوده می شود. بنابر این مقاومت به خوردگی ، شکل پذیری و جوش پذیری این آلیاژ ها بسیار خوب می باشد.
  • قابلیت ماشین کاری این آلیاژ ها ضعیف است و استفاده از روان کارهای روغنی برای ماشین کاری توصیه می شود.
  • قابلیت شکل دهی این ورق ها با تمام روش های موجود بسیار خوب می باشد.
  • ورق های آلومینیوم ۳۱۰۵ قابلیت عملیات حرارتی ندارند.
  • معمولا برای مصارف ساختماني کاربرد بسیاری دارد.